Цим я надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних при реєстрації. Підтвердженням даної згоди є реєстрація на цьому веб-сайті та надання своїх персональних даних в електронних формах, розміщених на цьому веб-сайті. Згода надається на обробку персональних даних шляхом здійснення будь-яких дій з використанням засобів автоматизації в інформаційних системах або без їх використання, в тому числі збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, (в тому числі, передача третім особам), вилучення знеособлення, знищення, та інші дії (операції) з персональними даними.


    Цим я підтверджую свою згоду на отримання мною рекламної та іншої інформації у вигляді смс-повідомлень та електронних повідомлень на вказані мною номер телефону та адресу електронної пошти, а також усно, шляхом дзвінку на вказаний мною номер телефону з метою просування товарів марки ГАЗ та пов’язаних з цим робіт та послуг. Згода діє без обмеження строку та може бути відкликана шляхом направлення мною письмового повідомлення за адресою 04073, Київ, Балтiйський про-к. 20, або направлення повідомлення електронною поштою info@mdg-truck.com